O bibliotece

Godziny otwarcia

Komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) komunikujemy, co następuje:

  1. Biblioteka Jagiellońska i biblioteki systemu bibliotecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego  zostają zamknięte dla czytelników od 12 do 25 marca 2020 r.
  2. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane.
  3. Opłaty za książki przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane.
  4. Nie ma możliwości składania zamówień.
  5. Realizacja książek zarezerwowanych w systemie nastąpi po otwarciu bibliotek.
  6. Odwołujemy wszystkie imprezy organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych jednostek tworzących system biblioteczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Równocześnie zachęcamy Studentów i Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych dostępnych pod adresem: https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe  oraz zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

 

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg                                           Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego               Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

 

 

 

Biblioteka Instytutu Historii jest czynna:

 

 

wypożyczalnia:

 

poniedziałek - piątek; godz. 9.00 - 15.00,

 

 

czytelnia: 

W związku z  wydaniem rozporządzenia nr 24 przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 10.03.2020 r.  o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego informujemy, że od dn. 11.03.2020 roku Czytelnia Biblioteki Instytutu Historii będzie zamknięta do odwołania.

 

 

poniedziałek - piątek; godz. 9.00 - 19.00

 

Drodzy Czytelnicy

Uprzejmie informujemy, że od 1 października będzie możliwość wypożyczenia książek w czytelni w godzinach popołudnowych. Warunkiem koniecznym jest zamówienie książek w bibliotece do godz. 14:00.

Zapraszamy

Kontakt


Pokaż Instytut Historii na większej mapie
E-mail
bibl@hist.uj.edu.pl
Adres
Gołębia 13
31-007 Kraków
Telefon
12 663 12 39
 
 
 
 


 

Historia

 

Biblioteka Instytutu Historii jest jedną z największych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Księgozbiór biblioteki zaczęto tworzyć w latach 70-tych XIX wieku, obecnie liczy około 140 tys. voluminów. Bazuje on na książkach zakupionych dla powstającego w tym okresie Seminarium Historycznego oraz na książkach ofiarowanych przez instytucje naukowe (m. in. PAU, Bibliotekę Jagiellońską, Akademię w Peszcie czy w Wiedniu), a także przez wielu wybitnych profesorów UJ (np. w 1912 r prof. Wincenty Zakrzewski ofiarował swój prywatny księgozbiór liczący około 700 pozycji). Pierwszy wpis do inwentarza Biblioteki ówczesnego Seminarium Historycznego miał miejsce w 1873 roku. Przez cały okres funkcjonowania Biblioteki zmieniały się zarówno losy jak i specyfika księgozbioru. Księgozbiór Seminarium Historycznego od początku tworzony był jako warsztat pracy naukowej dla krakowskich historyków, a Biblioteka Instytutu Historii UJ stara się, aby takim pozostał. Pracownicy i studenci mają obecnie możliwość korzystania z wydawnictw źródłowych, encyklopedii, słowników, bibliografii, a także z najnowszej literatury przedmiotu zarówno w języku polskim jak i w językach obcych. Zbiory Biblioteki obejmują pozycje dotyczące historii poszczególnych krajów, historii politycznej, społecznej, gospodarczej, prawa, dyplomacji i stosunków międzynarodowych, wojska i wojskowości, a także m. in. historiozofii, historii filozofii, nauki, oświaty i wychowania, języka i literatury, historii książki i bibliotek, prasy i radia, sztuki, architektury i urbanistyki, teatru i filmu, sportu, historii kultury, religii, medycyny, historii poszczególnych regionów i miast (np. nasza Biblioteka kompletuje Cracoviana). Oprócz druków zwartych Biblioteka gromadzi wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne, w tym także materiały audiowizualne.

Do roku 1969 kompletowanie księgozbioru było utrudnione z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia dla biblioteki. Od tej pory datuje się prowadzenie wspólnego, centralnego inwentarza dla byłego księgozbioru Seminarium Historycznego i księgozbiorów istniejących przy poszczególnych zakładach. W skład Biblioteki Instytutu Historii UJ wchodzą księgozbiory bibliotek zakładowych np. Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Zakładu Historii Kultury i Edukacji Historycznej (z cenną kolekcją zgromadzoną przez prof. Stanisława Kota), Zakładu Historii Starożytnej itd.

W skład księgozbioru Biblioteki wchodzi wiele cennych wydawnictw, są to m. in.: serie źródeł dotyczące historii Polski np. Starodawne Prawa Polskiego Pomniki (SPPP), Monumenta Poloniae Historica, Kodeksy dyplomatyczne, kroniki, Monumenta Poloniae Vaticana, Bullarium Poloniae, a także wydawnictwa dotyczące historii powszechnej np. Archiv Jugozapadnoj Rossii..., Acta Nuntiaturae Poloniae, Elementa ed Fontium Editiones, Repertorium der diplomatischen Vertreter auer Länder..., E. Alberi „Relazioni degli ambasciatori Veneti...” itd. Należy również wspomnieć, iż Biblioteka posiada w swoich zbiorach wiele tytułów czasopism, które zaczęła gromadzić w drugiej połowie XIX wieku (w tym m. in. Kwartalnik Historyczny, Ateneum, Przegląd Polski, Rocznik Krakowski). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników naukowych i studentów, Biblioteka dba o systematyczne powiększanie księgozbioru, a także, w ścisłym porozumieniu i współpracy z Biblioteką Jagiellońską, podejmuje działania prowadzące do automatyzacji zbiorów.