Regulamin

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU HISTORII UJ

 

 

 Biblioteka Instytutu Historii UJ jest biblioteką instytutową realizującą przede wszystkim potrzeby Instytutu Historii.

 

Biblioteka Instytutu Historii UJ udostępnia zbiory :

 

• na miejscu w czytelni,

• w wypożyczalni.

 

Z czytelni Biblioteki Instytutu Historii UJ mogą korzystać  pracownicy Instytutu Historii UJ oraz inne osoby na podstawie dokumentu:

 

 • studenci – legitymacji studenckiej,
 • pozostałe osoby –  na podstawie dowodu osobistego, paszportu.

 

Po wejściu do czytelni należy oddać dyżurującemu bibliotekarzowi  legitymację studencką  lub dokument tożsamości i wpisać się do księgi czytelników.

 

W  czytelni  zabrania się:  wnoszenia i spożywania posiłków i napojów,  prowadzenia głośnych rozmów oraz korzystania z telefonów komórkowych.    

 

Biblioteka nie bierze   odpowiedzialności za pozostawione bez opieki mienie osobiste   czytelnika.  

 

Księgozbiór znajdujący się  w czytelni nie jest  udostępniany do kserowania.

 

W celu wykonania odbitek kserograficznych z materiałów pozostawionych przez pracowników naukowych  należy uzyskać zgodę bibliotekarza i wypełnić rewers. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim.

Nie udostępnia się poza czytelnię książek oznaczonych napisem "Nie można kserować".

 

Żadnych materiałów nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza.

 

Komputery stanowiące wyposażenie czytelni przeznaczone są do pracy naukowej, dlatego pierwszeństwo w ich użytkowaniu mają osoby korzystające z elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych i innych informacji o charakterze naukowym.

 

Korzystanie z internetu w innych celach (np. przeglądanie stron internetowych, chat, prywatna poczta elektroniczna)   jest możliwe tylko w przypadku wolnego stanowiska i musi być zakończone, jeżeli istnieje potrzeba skorzystania z tego stanowiska w celach naukowych, lub gdy poprosi o to pracownik Biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 Z wypożyczalni Biblioteki Instytutu Historii UJ mogą korzystać:

 

 • studenci   Instytutu Historii UJ

 

Studenci   dokonują zapisu do Biblioteki Instytutu Historii UJ na podstawie  ważnej legitymacji  i wpisu w systemie USOS na bieżący rok akademicki    oraz  dowodu osobistego.

Studenci studiów dziennych, zaocznych, licencjackich i podyplomowych mogą jednorazowo wypożyczyć   4 książki na okres 1 miesiąca.

 

Biblioteka Instytutu Historii UJ może prosić z ważnych powodów o zwrot książek przed upływem terminu wypożyczenia.

 

 • doktoranci Wydziału Historycznego dokonują zapisu do Biblioteki Instytutu Historii

UJ na  podstawie legitymacji (z wpisem na bieżący rok akademicki)   i dowodu osobistego.

Studenci studiów doktoranckich mogą wypożyczać 10 książek na okres 3 miesięcy.

 

 • pracownicy  Instytutu Historii UJ

Ilość wypożyczonych książek przez pracowników Instytutu Historii nie może przekraczać 40 egzemplarzy na okres 6 miesięcy. Pracownik powinien prolongować pożyczone książki. Pracownik może pożyczyć książkę z czytelni tylko w wyjątkowych sytuacjach i na określony, krótki czas.

 

 • W szczególnych przypadkach  o zasadach wypożyczenia książek decyduje kierownik Biblioteki.

 

 

 

Zamawianie książek:

 

 • Zamówienia książek można dokonać  z katalogu kartkowego (obejmuje  całość księgozbioru) lub komputerowego  (wprowadzono około 1/ 4  zasobu), wypełniając     odpowiedni druk.
 • Realizacja odbywa się   w ciągu godziny od złożenia zamówienia.
 • Rewersy należy wypełniać czytelnie i dokładnie.
 • Książki nabyte i skatalogowane od dnia 1 I 2013 r. są  dostępne tylko w katalogu komputerowym. Książki znajdujące się w Bibliotece Instytutu Historii UJ i skatalogowane przed tą datą dostępne są zarówno w katalogu kartkowym jak  i komputerowym.
 • Nowości zakupione przez Bibliotekę   będą dostępne w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej   (koniec każdego miesiąca).

 

 

Biblioteka nie wypożycza :

 

 •  książek wydanych przed 1945 rokiem,
 •  pozycji rzadkich i kosztownych,
 •  książek z księgozbioru podręcznego,
 •  atlasów, albumów, słowników, informatorów, przewodników,
 •  bibliografii, czasopism,
 •  poloników,
 •  materiałów audiowizualnych

 

 

Zbiory szczególnie chronione oraz oznaczone przy sygnaturze „nps” (nie pożycza się)

udostępnia się  na miejscu w Czytelni. 

 

 

Czytelnicy :

 

 • są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Biblioteki Instytutu Historii UJ
 • ponoszą odpowiedzialność za stan pożyczonych materiałów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenie, należy zgłosić je przy odbiorze książki
 • w razie zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić identyczny egzemplarz, względnie przekazać Bibliotece Instytutu Historii UJ kwotę równą wartości wypożyczonej pozycji
 • aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić (nie sprolongować) wypożyczone materiały celem anulowania wpisu w systemie USOS lub skasowania w indeksie pieczątki Biblioteki.  Jest to warunek uzyskania wpisu na kolejny rok akademicki
 • Pracownicy  Instytutu Historii UJ   rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci kończący edukację, a  będący czytelnikami Biblioteki Instytutu Historii, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań

 

 

 

W wyniku naruszenia regulaminu czytelnik może być pozbawiony praw do korzystania z Biblioteki Instytutu Historii UJ. Pracownik może odmówić osobom zachowującym się niestosownie,  zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi prawa do korzystania z Biblioteki Instytutu Historii UJ.